>>>mambo

pàgina web del col·lectiu de dones i bolleres mambo

>>>grep grrl

dones, software libre, feminisme

>>>girlswholikeporno

una altra visió de la pornografia

>>>gendertrouble

teoria y accion sobre genero - en frances

>>>grup de lesbianes feministes

página d'aquest grup, amb textes interesants.

>>>hartza

QUEERemos saber, el fanzine maribollo de internet. Molts textes